Obsah těchto webových stránek je majetkem společnosti Novo Nordisk a je chráněn autorskými právy. Ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, loga a výrobky zobrazené na těchto webových stránkách jsou chráněny po celém světě a žádné z uvedeného nelze využít bez předchozího písemného souhlasu společnosti Novo Nordisk. Obsah těchto stránek můžete bez obav stahovat, avšak pouze pro svou vlastní potřebu, nikoli za účelem komerčního využití. Nejsou povoleny žádné úpravy ani další reprodukce tohoto obsahu. V opačném případě nesmí být obsah žádným způsobem kopírován ani využíván.